MAAK JIJ HET VERSCHIL IN JOUW WIJK?

In Leefstijlakkoord Venlo investeren stakeholders uit sport, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid samen met de inwoners in een gezonde(re) leefstijl en een sterker aanbod om te sporten en bewegen.

Leefstijlakkoord Venlo Challenge: Bedenk hét idee voor Venlo!

Heb jij hét idee om de leefstijl van inwoners van de gemeente Venlo te verbeteren? Om basisscholen te helpen leerlingen gezonder te laten opgroeien, sportverenigingen te (re)vitaliseren, werknemers duurzamer in te zetten, senioren sterker te betrekken bij activiteiten in hun wijk of dorp? Kortom: hét idee voor meer kwaliteit van leven in Venlo!

Dien dan uiterlijk 9 oktober 2022 jouw idee in en maak kans dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hoe doe je mee? 

Tijdpad

 • Ideeën kunnen worden ingediend in de periode week 37-40 (deadline: 9 oktober).
 • In week 41 worden alle ingediende voorstellen verzameld en aan de jury aangeboden.
 • In week 42 worden alle voorstellen gepubliceerd op de website van Leefstijlakkoord Venlo en kan het publiek haar stem uitbrengen.
 • In week 43 eindigt het van stemmen van het publiek (deadline: 29 oktober) en brengt de vakjury haar stem uit.
 • In week 44 wordt bekend gemaakt wat de drie ‘winnende’ ideeën zijn.
 • In week 45 start de voorbereiding voor het uitvoeren van de drie ideeën.

Voorwaarden

 • Ideeën moeten voldoen aan één of meerdere ambities van Leefstijlakkoord Venlo.
 • Ideeën mogen niet zijn gericht op één doelgroep, maar moeten een raakvlak hebben met meerdere doelgroepen die gelieerd zijn aan de vier werkgroepen (kinderen, senioren, bedrijven en leden van sportclubs) van Leefstijlakkoord Venlo.
 • Ideeën moeten reëel en uitvoerbaar zijn, zowel qua tijd, organisatie als kosten.
 • Ideeën moeten een bijdrage leveren aan de gezondheid, fitheid en vitaliteit van de inwoners uit de zeven wijken en dorpen met een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT): meer kwaliteit van leven.
 • Ideeën zijn gericht op de zeven wijken en dorpen met een GBT-school:
  – Basisschool Mikado (Vastenavondkamp – Blerick)
  – Basisschool Harlekijn (Klingerberg – Blerick)
  – Basisschool Kleur-Rijk (Venlo-Noord)
  – Basisschool Toermalijn (Op de Heide – Tegelen)
  – Basisschool Natuurlijk! (Vossener – Blerick)
  – Basisschool de Wegwijzer (Lomm)
  – Basisschool de Startbaan (Velden)
 • Ideeën moeten worden ingediend in de periode week 37-40.
 • De uitvoering van de ideeën dient in 2022 te beginnen.
 • Ideeën worden getoetst door een publiekjury én een vakjury.

In Leefstijlakkoord Venlo zijn voor de periode 2021-2023 de volgende acht ambities geformuleerd:

1

Jeugd in de basisschoolleeftijd eet gezonder, drinkt meer water, beweegt meer, heeft een gezonder gewicht en ook minder conflicten.

2

Duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven in de zeven wijken en dorpen wordt vergroot door een gezonde(re) leefstijl.

3

Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven.

4

Versterken duurzame en vitale gezonde sportverenigingen, gelieerd aan de zeven wijken en dorpen.

5

Tegengaan voedselverspilling en stimuleren gezonde voeding(educatie).

6

Minder conflicten en het voorkomen van seksueel misbruik bij verenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is.

7

Een rookvrije generatie: geen kind rookt, of begint daar ooit aan.

8

Meer mensen hebben een gezond gewicht.

Hoe is Leefstijlakkoord Venlo georganiseerd?

De acht ambities van Leefstijlakkoord Venlo zijn ondergebracht in vier werkgroepen:

1. Werkgroep De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Procesbegeleider: Claudia Smeets, c.smeets@venlo.nl

2. Werkgroep sportverenigingen
Procesbegeleider: Sharon Rijk, s.rijk@venlo.nl en Henri Elbersen, h.elbersen@venlo.nl

3. Werkgroep gezonde werkvloer
Procesbegeleider: Nicole Nijholt, info@nijholtacademy.nl

4. Werkgroep seniorenparticipatie
Procesbegeleider: Imke Bourgonje, i.buskens@venlo.nl 

Heeft u een idee of wilt u aansluiten bij een van de werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met de procesbegeleider van de betreffende werkgroep.

Kinderen die beter in hun vel zitten, presteren beter

Doel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.

Procedure aanvraag uitvoeringsgelden

Leefstijlakkoord Venlo krijgt uitvoeringsgelden van het ministerie van VWS. Alleen de vier werkgroepen van het Leefstijlakkoord kunnen hiervoor aanvragen indienen. Die worden via de projectleider voorgelegd aan de Stuurgroep, die een besluit neemt over de toekenning van de uitvoeringsgelden.