MAAK JIJ HET VERSCHIL IN JOUW WIJK?

Leefstijlakkoord Venlo is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord. Leefstijlakkoord Venlo heeft als doel inwoners te inspireren en faciliteren om fitter, vitaler en gezonder te leven.

Heb jij een idee dat maximaal 5000 euro kost om de leefstijl van jouw wijk te verbeteren en heb je daarvoor financiële ondersteuning nodig?
Doe dan direct een aanvraag.

Wil jij een aanvraag indienen die meer financiële ondersteuning nodig heeft? Neem dan contact op met Tijn Wabeke, projectleider Leefstijlakkoord Venlo: t.wabeke@venlo.nl of 06-29422382.

Acht winnaars Mini-Challenge

Tijn Wabeke nieuwe projectleider

Beweegtoestellen sportpark Vrijenbroek

Kwalitatief goed bewegen BS Natuurlijk!

Beweeg- en moestuin Praktijk vanNoord

Pumptrackbaan in Blerick

Duo-fietsen voor senioren

Procedure aanvraag uitvoeringsgelden

GBT-wijken, -dorpen en – stadsdelen in Venlo

Nieuwsarchief

In Leefstijlakkoord Venlo zijn voor de periode 2023-2026 de volgende acht ambities geformuleerd:

1

Jeugd in de basisschoolleeftijd eet gezonder, drinkt meer water, beweegt meer, heeft een gezonder gewicht en ook minder conflicten.

2

Duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven in de zeven wijken en dorpen wordt vergroot door een gezonde(re) leefstijl.

3

Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven.

4

Versterken duurzame en vitale gezonde sportverenigingen, gelieerd aan de zeven wijken en dorpen.

5

Tegengaan voedselverspilling en stimuleren gezonde voeding(educatie).

6

Minder conflicten en het voorkomen van seksueel misbruik bij verenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is.

7

Een rookvrije generatie: geen kind rookt, of begint daar ooit aan.

8

Meer mensen hebben een gezond gewicht.