Privacy

Het Leefstijlakkoord Venlo wil graag zo transparant mogelijk zijn over de persoonlijke gegevens die wij ontvangen. Welke gegevens ontvangen we en hoe gebruiken wij ze?

Welke persoonsgegevens hebben wij van u?
Bij contactgegevens vragen wij uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw email adres.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Wij hebben deze gegevens nodig om met u in het kader van het Leefstijlakkoord Venlo te kunnen communiceren – telefonisch of per mail. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld.

Hoe bewaren we uw gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in een centrale databank waarin alle bestellingen staan. Deze databank staat lokaal en niet in de cloud.

Hoe worden uw gegevens beschermd?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.