Wat is Leefstijlakkoord Venlo?

Het ministerie van VWS, NOC*NSF en vele betrokken organisaties sloten eind 2018 het Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. De organisaties onderschrijven dat sport en bewegen van grote waarde is voor individuen en voor de samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben ze landelijk zes ambities geformuleerd:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

Eind 2018 sloten zeventig partijen ook het Nationaal Preventieakkoord. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat over ruim twintig jaar roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik drastisch zijn teruggedrongen. De zeventig partijen, die afkomstig zijn uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de sport, de overheid en maatschappelijke organisaties, willen in 2040 de volgende doelen hebben bereikt:

  • Een rookvrije generatie: geen kind rookt, of begint daar ooit aan.
  • Een kwart minder mensen lijdt aan overgewicht. Ook lijdt 40% minder mensen aan ziekten die aan obesitas zijn gerelateerd, zoals diabetes, hart-, vaat- en leverziekten.
  • Het aantal mensen dat overmatig alcohol drinkt, is gehalveerd. Ook geen enkele jongere onder de 18 of zwangere vrouw drinkt nog.

De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord en Preventieakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. In iedere gemeente mogen partners zelf de keuze maken waar ze zich in het Lokaal Sportakkoord en Preventieakkoord op richten. Ze hoeven dus niet dezelfde ambities of onderwerpen te kiezen die landelijk zijn gekozen.

In de gemeente Venlo heeft de Stuurgroep in 2022 het voorstel geaccordeerd om het Lokaal Sportakkoord en Preventieakkoord met elkaar te verbinden tot Leefstijlakkoord Venlo. Door beide akkoorden te combineren, ligt de focus op de leefstijl en gezondheid van inwoners van de wijken en dorpen die zijn gelieerd aan Leefstijlakkoord Venlo. Uitgangspunt om verbonden te zijn aan het Leefstijlakkoord is dat in de wijk of het dorp een Gezonde Basisschool van de Toekomst is gevestigd.