OGVO Lifestyle Challenge 

Wat houdt de Lifestyle Challenge in

Wat houdt de Lifestyle Challenge in?

Leefstijlakkoord Venlo wil met de OGVO Lifestyle Challenge alle klassen van het Blariacumcollege, Valuascollege, College Den Hulster en de internationale schakelklassen (ISK) uitdagen om een idee te bedenken en in te dienen om de leefstijl op/van hun school te verbeteren. Het beste idee per OGVO campus en ISK wint een prijs van (maximaal) € 5000. Voor de ISK is een bedrag van maximaal € 2500 beschikbaar, omdat er minder leerlingen in de schakelklassen onderwijs volgen dan op de drie campussen.

Wie kan meedoen

Wie kan meedoen?

Iedere klas kan meedoen aan de OGVO Lifestyle Challenge. Leerlingen kunnen niet individueel deelnemen, maar wel als klas. Iedere klas mag maximaal drie ideeën indienen.

Wat kun je als klas winnen

Wat kun je als klas winnen?

Naast de cheque van maximaal € 5000 om het beste leefstijlidee te realiseren, ontvangt de klas die per campus het winnende voorstel heeft ingediend een groepsactiviteit bij Taurus Adventure als beloning.

Wat kun je als klas winnen

Jury

De jury bestaat per campus uit vijf leden: een topsporter, een facilitair medewerker van OGVO, een examen-leerling, een gymdocent van OGVO en een procesbegeleider van Leefstijlakkoord Venlo.

Wanneer kun je een idee indienen

Wanneer kun je een idee indienen?

De OGVO Lifestyle Challenge gaat officieel van start op donderdag 16 mei 2024 en duurt tot en met vrijdag 31 mei 2024.

Criteria

Criteria

De criteria waarop de ideeën door de jury worden getoetst, zijn:

  1. Het idee moet aansluiten bij de doelen en ambities van Leefstijlakkoord Venlo: leefstijlakkoordvenlo.nl/ambities
  2. Het idee moet haalbaar zijn om in het schooljaar 2024-2025 uit te voeren binnen OGVO;
  3. Niet alleen de school, maar ook de omgeving heeft baat bij het idee;
  4. Het idee is duurzaam, in de zin dat het in de toekomst zonder verdere financiële steun geborgd kan worden.
Wat verstaan we onder Lifestyle

Wat verstaan we onder Lifestyle?

Een gezonde leefstijl bestaat uit voldoende bewegen, niet roken/vapen, geen/weinig alcohol, gezonde voeding en voldoende ontspanning. Rondom al deze onderdelen – alleen of in samenhang – kan een idee worden ingediend.

Wanneer kun je een idee indienen

Wanneer kun je een idee indienen?

De OGVO Lifestyle Challenge gaat officieel van start op donderdag 16 mei 2024 en duurt tot en met vrijdag 31 mei 2024.

Wanneer winnaars bekendgemaakt

Wanneer worden de winnaars bekendgemaakt?

De jury maakt de vier winnaars bekend op donderdag 20 juni 2024. Die dag vindt ook de prijsuitreiking plaats.

Vragen

Vragen?

Wil je meer weten over de OGVO Lifestyle Challenge of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Tijn Wabeke, projectleider Leefstijlakkoord Venlo: t.wabeke@venlo.nl of 06-29422382.