Beweegtoestellen sportpark Vrijenbroek

De Stuurgroep Leefstijlakkoord Venlo heeft de aanvraag voor beweegtoestellen op sportpark Vrijenbroek goedgekeurd. De beweegtoestellen maken onderdeel uit van een groter plan van publieke en private partners om Vrijenbroek uit te bouwen tot een Leefstijl Expertise Centrum en Beweeg Innovatie Lab, waarin de partijen in een living lab nieuw beweegaanbod ontwikkelen en/of bestaand beweegaanbod verrijken. Aanvrager: Stichting Vrijenbroek.