Win een cheque van maximaal € 5000 voor een leefstijlproject in jouw wijk of dorp!

Heb jij een goed idee om een impuls te geven aan de leefstijl van de inwoners in jouw wijk of dorp? Vul dan uiterlijk 30 september 2023 onderstaand formulier in en maak kans op een cheque van maximaal € 5000. Alle ingediende ideeën worden getoetst door de Stuurgroep van Leefstijlakkoord Venlo. De Stuurgroep beslist 5 oktober 2023 welke tien ideeën worden ondersteund. Iedereen die een idee heeft ingediend, krijgt 6 oktober bericht.

Deze challenge geldt voor de volgende wijken, dorpen en stadsdelen waar een Gezonde Basisschool van de Toekomst is gevestigd:

 • Op de Heide (Tegelen)
 • Lomm
 • Velden
 • Vastenavondkamp (Blerick)
 • Klingerberg (Blerick)
 • Vossener (Blerick)
 • Venlo-Noord
 • Venlo-Centrum
 • Venlo-Zuid

Voorwaarden om deel te nemen

 • Aanvragen komen voort uit en/of zijn bedoeld voor de negen wijken/dorpen/stadsdelen met een GBT-school;
 • Aanvragen kunnen worden ingediend door inwoners, (sport)verenigingen, organisaties, (zorg)instellingen en bedrijven;
 • Er komen tien vouchers beschikbaar van maximaal € 5000 per voucher;
 • De ideeën moeten worden ingediend in de periode 1 t/m 30 september 2023;
 • De ideeën moeten worden ingediend via het formulier op de website van Leefstijlakkoord Venlo;
 • De ideeën moeten reëel en uitvoerbaar zijn, zowel qua tijd, organisatie als kosten;
 • Ze moeten een bijdrage leveren aan de gezondheid, fitheid en vitaliteit van de inwoners uit de negen wijken/dorpen/stadsdelen met een GBT school;
 • Ze mogen niet conflicterend zijn met de projecten die al worden uitgevoerd in het kader van Leefstijlakkoord Venlo;
 • Uitvoering van de projecten dient in 2023 te beginnen.

Formulier

7 + 9 =