Sportverenigingen

De werkgroep sportverenigingen buigt zich over twee ambities van Leefstijlakkoord Venlo:

1. Versterken duurzame en vitale sportverenigingen, gelieerd aan de betrokken wijken en dorpen

Vrijwilligers van sportverenigingen en inwoners van de wijk met interesse om (bestuurlijk) betrokken te zijn bij een sportvereniging, krijgen de gelegenheid om opleidingen te volgen. Hiervoor worden vouchers beschikbaar gesteld. Ook huidige bestuursleden krijgen de mogelijkheid om een verdiepende opleiding te volgen. Het beschikbaar stellen van vouchers gebeurt in samenspraak met de adviseur lokale sport. Door in de wijk of het dorp potentieel kader te werven en bestaand kader verder te scholen, willen we bijdragen aan duurzame en vitale sportverenigingen.


2. Minder conflicten, minder pesten en geen seksueel misbruik bij sportverenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is

Sporten en bewegen in een sociaal veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Die vanzelfsprekendheid komt echter niet vanzelf en heeft binnen de sportvereniging aandacht nodig. Verenigingen in de wijken en dorpen die zijn gelieerd aan Leefstijlakkoord Venlo kunnen hulp krijgen in het opzetten van beleid rondom voorkoming van seksueel misbruik, pesten, conflicten, enz, zodat kinderen uit de wijk in een sociaal veilige omgeving hun sport kunnen uitoefenen.

Door het thema sociale veiligheid bij leden en wijkbewoners onder de aandacht te brengen, creëren de verenigingen betrokkenheid en steun om vervelende zaken, zo mogelijk, buiten de deur te houden. Verder weten ze hoe ze adequaat moeten handelen als ze, ondanks alle maatregelen, toch te maken krijgen met onacceptabel gedrag binnen hun vereniging.


Kwartiermakers voor sportclubs in wijken Op de Heide, Vastenavond, Vossener en Klingerberg

Om verenigingen in de wijken Op de Heide in Tegelen, Vastenavondkamp, Vossener en Klingerberg in Blerick te helpen hun club (verder) te vitaliseren en de samenwerking tussen sportclubs in de wijken en met andere wijkorganisaties te stimuleren en begeleiden, is per 1 december 2022 een kwartiermaker aangesteld: Daryl Ebus.
Klik hier om kennis met haar te maken.

 

Sharon Rijk
(procesbegeleider werkgroep sportverenigingen)
s.rijk@venlo.nl