Procedure

Procedure aanvraag uitvoeringsgelden
Leefstijlakkoord Venlo krijgt uitvoeringsgelden van het ministerie van VWS. Alleen de vier werkgroepen van het Leefstijlakkoord kunnen hiervoor aanvragen indienen. Die worden via de projectleider voorgelegd aan de Stuurgroep, die een besluit neemt over de toekenning van de uitvoeringsgelden.

Klik hier voor het filmpje waarin de Stuurgroep uitlegt hoe ze aanvragen beoordeelt.