Procedure aanvraag uitvoeringsgelden

Leefstijlakkoord Venlo krijgt uitvoeringsgelden van het ministerie van VWS. Alleen de procesbegeleiders van het Leefstijlakkoord kunnen hiervoor aanvragen indienen. Die worden via de projectleider voorgelegd aan de Stuurgroep, die een besluit neemt over de toekenning en de hoogte van de uitvoeringsgelden.

Klik hier voor het filmpje waarin de Stuurgroep uitlegt hoe ze aanvragen beoordeelt.

Meer informatie? Stuur een mail naar info@leefstijlakkoordvenlo.nl