Organisatie

Hoe is Leefstijlakkoord Venlo georganiseerd?
De acht ambities van Leefstijlakkoord Venlo zijn ondergebracht in vier werkgroepen:

1. Werkgroep De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Procesbegeleider: Claudia Smeets, c.smeets@venlo.nl

2. Werkgroep sportverenigingen
Procesbegeleider: Sharon Rijk, s.rijk@venlo.nl en Henri Elbersen, h.elbersen@venlo.nl

3. Werkgroep gezonde werkvloer
Procesbegeleider: Nicole Nijholt, info@nijholtacademy.nl

4. Werkgroep seniorenparticipatie
Procesbegeleider: Imke Bourgonje, i.buskens@venlo.nl

Heeft u een idee of wilt u aansluiten bij een van de werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met de procesbegeleider van de betreffende werkgroep.