Bedankt voor jouw idee

Alle ingediende ideeën worden getoetst door de Stuurgroep van Leefstijlakkoord Venlo. De Stuurgroep beslist 5 oktober 2023 welke tien ideeën worden ondersteund. Iedereen die een idee heeft ingediend, krijgt 6 oktober bericht.