Ambitie: Versterken duurzame en vitale sportverenigingen, gelieerd aan de vier wijken (vervolg)

Als we in de wijk meer mensen kunnen inspireren en enthousiasmeren om (meer) te gaan sporten en bewegen, is het ook wenselijk dat verenigingen zijn toegerust om nieuwe instroom op te vangen en huidige leden te behouden.

We zullen ook stimuleren dat in de wijk een nieuw sportaanbod ontstaat, bij voorkeur verzorgd door inwoners van de wijk zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wandelclubs, loopgroepjes en bootcamp. Ook de initiatiefnemers van deze beweegactiviteiten willen we faciliteren met opleidingsvouchers.