MAAK JIJ HET VERSCHIL IN JOUW WIJK?

In Leefstijlakkoord Venlo investeren stakeholders uit sport, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid samen met de inwoners in een gezonde(re) leefstijl en een sterker aanbod om te sporten en bewegen.

Winnaars Leefstijlakkoord Venlo Challenge

De drie winnaars van de Leefstijlakkoord Venlo Challenge zijn bekend. De vakjury en publieksjury (vele honderden stemmen) hebben hun keuze gemaakt. De indieners van de drie winnende projecten werden verrast door iemand van de Stuurgroep van het Leefstijlakkoord die hen symbolisch een cheque overhandigde. 

Gekozen project-1:
Beweeg- en moestuin Praktijk vanNoord
Het eerste project van de Leefstijlakkoord Venlo Challenge dat door de publieks- en vakjury is gekozen, is de beweeg- en moestuin Praktijk vanNoord. Het project is ingediend door huisarts Nanda Flos.

Gekozen project-2:
Pumptrackbaan in Blerick

Het tweede project van de Leefstijlakkoord Venlo Challenge dat door de publieks- en vakjury is gekozen, is de aanleg van een pumptrackbaan in Blerick. Het project is ingediend door Geert Bors en zijn zoon Cas.

Gekozen project-3:
Duo-fietsen voor senioren

Het derde project van de Leefstijlakkoord Venlo Challenge dat door de publieks- en vakjury is gekozen, is de aanschaf van duo-fietsen voor buurthuizen en verzorgingstehuizen. Het project is ingediend door Maud Helmink.

In Leefstijlakkoord Venlo zijn voor de periode 2021-2023 de volgende acht ambities geformuleerd:

1

Jeugd in de basisschoolleeftijd eet gezonder, drinkt meer water, beweegt meer, heeft een gezonder gewicht en ook minder conflicten.

2

Duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven in de zeven wijken en dorpen wordt vergroot door een gezonde(re) leefstijl.

3

Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven.

4

Versterken duurzame en vitale gezonde sportverenigingen, gelieerd aan de zeven wijken en dorpen.

5

Tegengaan voedselverspilling en stimuleren gezonde voeding(educatie).

6

Minder conflicten en het voorkomen van seksueel misbruik bij verenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is.

7

Een rookvrije generatie: geen kind rookt, of begint daar ooit aan.

8

Meer mensen hebben een gezond gewicht.

Hoe is Leefstijlakkoord Venlo georganiseerd?

De acht ambities van Leefstijlakkoord Venlo zijn ondergebracht in vier werkgroepen:

1. Werkgroep De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Procesbegeleider: Claudia Smeets, c.smeets@venlo.nl

2. Werkgroep sportverenigingen
Procesbegeleider: Sharon Rijk, s.rijk@venlo.nl en Henri Elbersen, h.elbersen@venlo.nl

3. Werkgroep gezonde werkvloer
Procesbegeleider: Nicole Nijholt, info@nijholtacademy.nl

4. Werkgroep seniorenparticipatie
Procesbegeleider: Imke Bourgonje, i.buskens@venlo.nl 

Heeft u een idee of wilt u aansluiten bij een van de werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met de procesbegeleider van de betreffende werkgroep.

Kinderen die beter in hun vel zitten, presteren beter

Doel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.

Procedure aanvraag uitvoeringsgelden

Leefstijlakkoord Venlo krijgt uitvoeringsgelden van het ministerie van VWS. Alleen de vier werkgroepen van het Leefstijlakkoord kunnen hiervoor aanvragen indienen. Die worden via de projectleider voorgelegd aan de Stuurgroep, die een besluit neemt over de toekenning van de uitvoeringsgelden.