Seniorenparticipatie

De werkgroep seniorenparticipatie geeft invulling aan de volgende ambitie van Leefstijlakkoord Venlo:

Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven

Venlo heeft de ambitie om in 2025 de gemeente met de meest actieve en fitte inwoners van Nederland te zijn. In die ambitie staat nadrukkelijk omschreven: actief. Dat wordt vertaald als: participeren in het verenigingsleven en sociaal-maatschappelijk leven. In Leefstijlakkoord Venlo projecteren we deze ambitie op de leeftijdsgroep 70+. We willen in 2023 de participatie aan wijkactiviteiten vergroten. Hiervoor is in 2021 een 0-meting uitgevoerd onder 70-plussers. Dezelfde meting zal in 2023 opnieuw worden uitgevoerd. In de wijkpeiling zal worden ingezoomd op deelname aan activiteiten binnen de wijk als ook activiteiten in de gemeente Venlo. Activiteiten moeten in dit kader worden gezien als aanbod op het gebied van sport/bewegen, cultuur, hobby, evenementen, en contacten met buren.

In de wijkpeiling in 2023 zullen we de 70-plussers ook vragen naar hun kwaliteit van leven. Uitgangspunt is dat ook het gevoel van meer kwaliteit van leven in 2023 is toegenomen. 

Beweegtuin het Muspelheim
Gemeenschapshuis het Muspelheim is een wijkgebouw dat centraal ligt in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Bij het Muspelheim wordt in de nazomer van 2022 begonnen met de aanleg van een beweegtuin voor senioren, maar ook voor andere bewoners van de wijk. De beweegtuin levert een bijdrage aan een gezonde(re) leefstijl en aan meer kwaliteit van leven. Senioren en andere wijkbewoners kunnen er bewegen, sociale contacten onderhouden en nieuwe mensen ontmoeten.

Kijk hier naar de aanleg van de beweegtuin.

Imke Bourgonje
(procesbegeleider werkgroep seniorenparticipatie)
i.buskens@venlo.nl