Doelstellingen Gezonde Basisschool van de Toekomst

Doelstellingen Gezonde Basisschool van de Toekomst:

 • bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
 • verbeteren van de leerprestaties van kinderen
 • extra investeren in kinderen met achterstanden
 • optimaal ontwikkelen en benutten van talenten van kinderen
 • verbeteren van de gezondheid en leefstijl van kinderen op langere termijn
 • gelijke kansen voor alle kinderen
 • opvang voor kinderen van werkende ouders
 • voorzieningen in de buurt behouden of creëren
 • bewustwording van gezonde leefstijl door voldoende aanbod in sport, bewegen, cultuur en ontspanning
 • ouders faciliteren in het combineren van werk en opvoeding van hun kinderen


We streven via een groeimodel gefaseerd naar een eindsituatie in 2022 waarin de leerlingen van de Gezonde Basisscholen van de Toekomst:

 • minimaal vier keer per week één uur extra matig intensief bewegen
 • minimaal vier keer per week een gezond ontbijt of gezonde lunch nuttigen

De Gezonde Basisscholen van de Toekomst werken ook met gedachtegoed van de Vreedzame School: een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.